RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.10.2021
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
20.06.2014
Câştigul salarial mediu în aprilie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2014, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4009,1 lei, înregistrând o creştere cu 7,2% faţă de luna aprilie 2013. Indicele câştigului salarial real pentru luna aprilie 2014 faţă de luna aprilie 2013 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 101,3%.

19.06.2014
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2014
Biroul Naţional de Statistică comunică că, în ianuarie-aprilie 2014 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-aprilie 2013 a constituit 103,5%. În luna aprilie 2014 faţă de aprilie 2013 acest indice a marcat 96,1%.

19.06.2014
Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în anul 2013 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii a constituit 50,9 mii întreprinderi, sau cu 1,5 mii întreprinderi (cu 3%) mai mult faţă de anul 2012. Sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii reprezintă circa 97,4% din numărul total de întreprinderi.

17.06.2014
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul I 2014
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul I 2014 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1650,0 lei, fiind în creştere cu 5,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul I 2014 au constituit în medie pe o persoană 1731,9 lei, fiind în creştere faţă de aceeaşi perioada a anului precedent cu 4,6%

16.06.2014
Produsul intern brut în Republica Moldova în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, conform calculelor semidefinitive, în anul 2013 produsul intern brut a însumat 100 311 milioane lei, preţuri curente de piaţă, în creştere - în termeni reali - cu 8,9% faţă de anul 2012, actualizat.

16.06.2014
Produsul intern brut în Republica Moldova în ianuarie-martie 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2014 produsul intern brut a constituit în valoare nominală 21469 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere - în termeni reali (preţurile medii ale anului 2013) - cu 3,6% faţă de ianuarie-martie 2013.

12.06.2014
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, exporturile de mărfuri realizate în luna aprilie 2014 s-au cifrat la 194,5 mil. dolari SUA, cu 9,2% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 0,8% mai mult comparativ cu luna aprilie 2013. Importurile de mărfuri realizate în luna aprilie 2014 au însumat 443,2 mil. dolari SUA, cu 8,2% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 8,8% - comparativ cu luna aprilie 2013.

10.06.2014
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna mai 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor de consum în mai 2014 faţă de aprilie 2014 a constituit 100,1%, iar faţă de mai 2013 – 104,7%.

06.06.2014
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul I 2014
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în trimestrul I 2014 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1128,1 mii persoane, fiind în creştere cu 0,6% (7,1 mii) faţă de tr.I 2013. Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate s-a majorat de la 91,9% la 94,9%, iar ponderea şomerilor a scăzut de la 8,1% la 5,1%.

03.06.2014
Situaţia demografică în Republica Moldova în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează că, numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2014 a constituit 3557,6 mii persoane, din care 1503,0 mii (42,2%) – populaţia urbană şi 2054,6 mii (57,8%) – cea rurală. Repartizarea populaţiei după sexe se prezintă astfel: 51,9% – femei şi 48,1% – bărbaţi. Procentajul se menţine acelaşi ca şi în anul precedent.

28.06.2013
Fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2013 a constituit 80163,4 mii m². Localităţilor urbane le revin 31077,5 mii m² sau 38,8% din volumul total al fondului locativ, localităţilor rurale – respectiv 49085,9 mii m² sau – 61,2%. Gradul de asigurare a populaţiei cu spaţiu locativ pe un locuitor, în medie pe ţară, a constituit 22,5 m², în localităţile urbane – 20,9 m², rurale – 23,7 m².

21.06.2013
Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în anul 2012 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii (în continuare ÎMM) a constituit 49,4 mii întreprinderi, sau cu 2,1 mii întreprinderi (cu 4,4%) mai mult faţă de anul 2011. Sectorul ÎMM reprezintă circa 97,5 % din numărul total de întreprinderi.

21.06.2013
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna mai 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna mai 2013 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 0,1% faţă de aprilie curent, cu 1,1% faţă de decembrie 2012 şi cu 3,0% − faţă de mai 2012.

20.06.2013
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-mai 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna mai 2013 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 940,1 mii tone de mărfuri, cu 0,6% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 0,8% mai mult comparativ cu luna mai 2012. Parcursul mărfurilor în luna mai 2013 a totalizat 345,1 mil. tone-km, cu 2,3% mai mult în raport cu luna aprilie 2013 şi cu 3,8% - faţă de luna corespunzătoare din anul 2012.

20.06.2013
Câştigul salarial mediu în aprilie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2013, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3739,7 lei, înregistrând o creştere cu 11,6% faţă de luna aprilie 2012.

18.06.2013
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2013
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-aprilie 2013 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-aprilie 2012 a constituit 106,4%. În luna aprilie 2013 faţă de aprilie 2012 acest indice a marcat 123,5%.

17.06.2013
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul I 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul I 2013 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1559,8 lei, fiind în creştere cu 8,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul I 2013 au constituit în medie pe o persoană 1656,1 lei, fiind în creştere faţă de aceeaşi perioada a anului precedent cu 9,6%.

17.06.2013
Produsul intern brut în Republica Moldova în ianuarie-martie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2013 produsul intern brut a constituit în valoare nominală 19673 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere - în termeni reali (preţurile medii ale anului 2012) - cu 3,5% faţă de ianuarie-martie 2012.

12.06.2013
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că exporturile de mărfuri realizate în luna aprilie 2013 s-au cifrat la 191,2 mil. dolari SUA, cu 13,7% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 5,2% mai mult comparativ cu luna aprilie 2012. Importurile de mărfuri realizate în luna aprilie 2013 au însumat 486,1 mil. dolari SUA, cu 0,4% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 13,9% mai mult comparativ cu luna aprilie 2012.

11.06.2013
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna mai 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în luna mai 2013 faţă de aprilie 2013 a constituit 101,2%, iar faţă de mai 2012 – 105,7%.

07.06.2013
Situaţia demografică în Republica Moldova în anul 2012
În anul 2012 evoluţia proceselor demografice se caracterizează printr-o uşoară creştere faţă de anul 2011 atât a natalităţii, cât şi a mortalităţii generale, la fel şi a valorii indicatorului de scădere naturală a populaţiei. Creşte nesemnificativ rata totală a fertilităţii, înregistrând valoarea de 1,28 copii născuţi de o femeie pe parcursul vieţii sale fertile.

04.06.2013
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul I 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul I 2013 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1121,0 mii persoane, fiind în creştere cu 1,6% (17,3 mii) faţă de tr. I 2012. Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate s-a micşorat de la 92,8% la 91,9%, iar ponderea şomerilor a crescut de la 7,2% la 8,1%.

29.06.2012
Situaţia fondului locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează că, fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2012 a constituit 79860,3 mii m². Localităţilor urbane le revin 30859,2 mii m² sau 38,6% din volumul total al fondului locativ, localităţilor rurale – respectiv 49001,1 mii m² şi 61,4%.

25.06.2012
Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în anul 2011 întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate, din contul tuturor surselor de finanţare, au utilizat 16337,9 mil. lei (în preţuri curente) investiţii în active materiale pe termen lung. Comparativ cu anul 2010 volumul s-a majorat cu 11,8% (în preţuri comparabile).

22.06.2012
Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în anul 2011 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii (în continuare ÎMM) a constituit 47,3 mii întreprinderi, sau cu 1,7 mii întreprinderi (cu 3,7%) mai mult faţă de anul 2010. Sectorul ÎMM reprezintă circa 97,5% din numărul total de întreprinderi.

21.06.2012
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-mai 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna mai 2012 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 864,9 mii tone de mărfuri, cu 28,8% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 26,3% mai mult comparativ cu luna mai 2011. Parcursul mărfurilor în luna mai 2012 a totalizat 326,0 mil. tone-km, cu 11,1% mai mare în raport cu luna aprilie 2012 şi cu 20,8% – faţă de luna corespunzătoare din anul 2011.

21.06.2012
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul I 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul I 2012 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1439,3 lei, fiind în creştere cu 6,6% faţă de aceiaşi perioadă a anului precedent. Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul I 2012 au constituit în medie pe o persoană 1510,8 lei, fiind în creştere faţă de aceiaşi perioada a anului precedent cu 5,8%.

21.06.2012
Minimul de existenţă în trimestrul I 2012
Biroul Naţional de Statistică informează că în trimestrul I 2012 mărimea medie a minimului de existenţă a constituit 1455,7 lei pe o persoană, fiind în descreştere faţă de trimestrul I 2011 cu 1,1%.

18.06.2012
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna mai 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna mai 2012 preţurile producătorului în industrie în ansamblu s-au majorat faţă de aprilie curent cu 1,0%, faţă de decembrie 2011 – cu 2,7% şi faţă de mai 2011 – cu 5,7%.

15.06.2012
Produsul intern brut în Republica Moldova în ianuarie-martie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2012 produsul intern brut a constituit în valoare nominală 18096 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere - în termeni reali - cu 1,0% faţă de ianuarie-martie 2011.

14.06.2012
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2012
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-aprilie 2012 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-aprilie 2011 a constituit 97,2%. În luna aprilie 2012 faţă de aprilie 2011 acest indice a marcat 97,5%.

12.06.2012
Câştigul salarial mediu în aprilie 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna aprilie 2012, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3350,3 lei, înregistrând o creştere cu 6,9% faţă de luna aprilie 2011.

12.06.2012
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2012
Biroul Naţional de Statistică anunţă că exporturile de mărfuri realizate în luna aprilie 2012 s-au cifrat la 181,9 mil. dolari SUA, cu 8,9% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 3,5% mai mult comparativ cu luna aprilie 2011. Importurile de mărfuri realizate în luna aprilie 2012 au însumat 426,8 mil. dolari SUA, cu 10,4% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 1,3% mai mult comparativ cu luna aprilie 2011.

11.06.2012
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna mai 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în mai 2012 faţă de aprilie 2012 a constituit 100,0%, iar faţă de mai 2011 – 104,1%. De la începutul anului (în luna mai a.c. faţă de decembrie 2011) preţurile de consum s-au majorat cu 1,2 la sută.

04.06.2012
Situaţia demografică în Republica Moldova în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în anul 2011 evoluţia proceselor demografice se caracterizează prin scăderea faţă de anul 2010 atît a natalităţii, cît şi a mortalităţii generale, la fel şi prin micşorarea valorii indicatorului de scădere naturală a populaţiei. Scade în continuare şi rata totală a fertilităţii, înregistrînd valoarea de 1,23 copii născuţi de o femeie pe parcursul vieţii sale fertile.

01.06.2012
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul I 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în trimestrul I 2012 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1103,7 mii persoane, fiind în descreştere cu 3,0% (-34,1 mii) faţă de tr.I 2011.

01.06.2012
Situaţia copiilor în Republica Moldova în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că la 1 ianuarie 2012 numărul copiilor în vîrstă de pină la 18 ani a constituit 727,2 mii sau 20,4% din total populaţie stabilă. Din numărul total de gospodării, 35,4% au în întreţinere cel puţin un copil sub 18 ani. În medie la o gospodărie cu copii revin 1,6 copii.

30.06.2011
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că producţia industrială în ianuarie-aprilie 2011 faţă de ianuarie-aprilie 2010 a marcat o creştere de 9,2%. În luna aprilie curent în raport cu aprilie 2010 acest indice a marcat 111,4%.

29.06.2011
Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în anul 2010 pentru dezvoltarea economiei naţionale şi a sferei sociale, întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate, din contul tuturor surselor de finanţare, au utilizat 13098,7 mil. lei (în preţuri curente) investiţii în capital fix. Comparativ cu anul 2009, acest volum s-a majorat cu 16,4% (în preţuri comparabile).

28.06.2011
Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2010 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii a constituit 45,6 mii întreprinderi, sau cu 1,9 mii întreprinderi (cu 4,3%) mai mult faţă de anul 2009. Sectorul ÎMM reprezintă circa 97,7% din numărul total de întreprinderi.

 
Pagina
12345
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47911 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran