RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 01.06.2020
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
07.04.2011
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în 2010 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1273,7 lei, fiind în creştere cu 9,2% faţă de anul precedent. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 1,7%.

06.04.2011
Minimul de existenţă în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2010 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe o persoană 1373,4 lei, fiind în creştere faţă de anul 2009 cu 15,6%.

30.03.2011
Forţa de muncă în Republica Moldova - ocupare şi şomaj în anul 2010
În anul 2010 populaţia economic activă a Republicii Moldova a constituit circa 1235,4 mii persoane, fiind în scădere faţă de anul precedent cu 2,4%. Populaţia ocupată a constituit circa 1143,4 mii persoane, fiind în descreştere cu 3,5% faţă de 2009.

22.03.2011
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-februarie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna februarie 2011 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 670,6 mii tone de mărfuri, cu 42,3% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 70,7% - comparativ cu luna februarie 2010.

22.03.2011
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că producţia industrială în luna ianuarie 2011 faţă de ianuarie 2010 a marcat o creştere de 9,8%.Creşterea volumului producţiei industriale, comparativ cu ianuarie 2010, a fost determinată de majorarea volumului de producţie în industria extractivă de circa 3,9 ori şi în cea prelucrătoare – cu 19,4%. Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică în aceeaşi perioadă a fost în descreştere cu 5,8%.

16.03.2011
Salariul mediu al personalului medical specificat pe unele categorii şi tipuri de activităţi în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică datele definitive privind salariul mediu al personalului medical specificat pe unele categorii şi tipuri de activităţi în anul 2010.

16.03.2011
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna februarie 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna februarie 2011 preţurile în industrie în ansamblu au crescut faţă de ianuarie curent cu 2,3%. În raport cu luna decembrie 2010 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 3,2%, iar faţă de februarie 2010 – cu 4,9%.

16.03.2011
Salariul mediu al personalului didactic specificat pe unele instituţii de învăţământ în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind salariul mediu al personalului didactic specificat pe unele instituţii de învăţămînt în anul 2010.

16.03.2011
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică datele definitive privind remunerarea salariaţilor în anul 2010.În anul 2010 salariul mediu lunar din economia naţională a constituit 2971,7 lei şi s-a mărit faţă de anul 2009 în valoare nominală cu 8,2% iar în termeni reali (ajustat la indicele preţurilor de consum) cu 0,7 %.

14.03.2011
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna februarie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în februarie faţă de ianuarie 2011 a constituit 101,2%, iar faţă de februarie 2010 – 105,5%. De la începutul anului preţurile s-au majorat cu 2,3 la sută.

12.03.2011
Numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2011, în profil teritorial
Biroul Naţional de Statistică prezintă informaţia privind numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2011, în profil teritorial.

09.03.2011
Rezultatele studiului în gospodării "Accesul populaţiei la serviciile de sănătate"
Studiul a fost realizat în perioada august-octombrie 2010 ca modul complementar la studiul în gospodării Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice.Este al doilea studiu realizat de BNS în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii şi cu asistenţa tehnică din partea Băncii Mondiale, proiectul Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială, primul fiind realizat în anul 2008.

04.03.2011
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare de către întreprinderile agricole) la produsele agricole în anul 2010 în comparaţie cu anul 2009 au crescut cu 42,9%. Preţurile medii de vînzare la produsele vegetale s-a majorat cu 57,8%, la produsele animaliere – cu 4,7%.

04.03.2011
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul IV 2010
În trimestrul IV 2010 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1153,3 mii persoane, în descreştere cu 42,2 mii faţă de perioada respectivă a anului 2009.

28.02.2011
Nivelul infracţionalităţii în Republica Moldova în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică că în anul 2010 au fost înregistrate 33,4 mii infracţiuni sau cu 30,2% mai mult faţă de anul precedent, iar faţă de anul 2006 nivelul infracţionalităţii a crescut cu 34,9%. Din total infracţiuni 67% au fost înregistrate în localităţile urbane.

25.02.2011
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2010 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 161,8 mii turişti şi excursionişti, cu 15,8% mai mult decît în anul 2009.

18.02.2011
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2010 capacitatea de cazare turistică în funcţiune a structurilor de primire turistică colective a constituit 4328,9 mii locuri-zile, majorîndu-se cu 13,8% faţă de anul 2009.

17.02.2011
Produsul intern brut în Republica Moldova în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică informează că, conform datelor operative, în anul 2010, produsul intern brut în valoare nominală de 71 849 milioane lei, preţuri curente de piaţă, a fost în creştere - în termeni reali - cu 6,9% faţă de anul 2009 şi cu 64,8% faţă de anul 2000.

15.02.2011
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna ianuarie 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna ianuarie 2011 preţurile în industrie în ansamblu au crescut faţă de decembrie 2010 cu 0,8%. În raport cu luna ianuarie 2010 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 4,2%.

10.02.2011
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică că exporturile de mărfuri realizate în anul 2010 au totalizat 1582,1 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în anul 2009 cu 22,9%. Importurile în anul 2010 au totalizat 3855,3 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în anul 2009 cu 17,6%.

09.02.2011
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna ianuarie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează că indicele preţurilor de consum (IPC) în ianuarie 2011 faţă de decembrie 2010 a constituit 101,1%, iar faţă de ianuarie 2010 – 106,7% (informativ: în ianuarie 2010 faţă de decembrie 2009 IPC a marcat 102,4% şi faţă de ianuarie 2009 – 102,8 %).

08.02.2011
Numărul preliminar al populaţiei stabile în Republica Moldova la 1 ianuarie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind numărul preliminar al populaţiei stabile în Republica Moldova la 1 ianuarie 2011.

04.02.2011
Сonstrucţii de locuinţe în Republica Moldova în ianuarie-decembrie 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică că în ianuarie-decembrie 2010 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 2670 apartamente cu suprafaţa totală de 348,4 mii m2, ceea ce a constituit 78,0 % faţă de perioada respectivă a anului precedent.

04.02.2011
Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în ianuarie-decembrie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează că în ianuarie-decembrie 2010 întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate, din contul tuturor surselor de finanţare, au realizat investiţii în capital fix în valoare de 12927,4 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu ianuarie-decembrie 2009, acest volum s-a majorat cu 16,7 % (în preţuri comparabile).

03.02.2011
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-decembrie 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică că în ianuarie-decembrie 2010 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 4011,8 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 105,9 % (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-decembrie 2009.

03.02.2011
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-decembrie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-decembrie 2010, conform datelor preliminare, salariul mediu lunar nominal al unui lucrător din economia naţională a constituit 2972,2 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 8,2%. Indicele salariului real pentru aceeaşi perioadă de timp a fost de 100,7%.

31.01.2011
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-decembrie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-decembrie 2010 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 27056,5 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-decembrie 2009 a constituit 107,0% în preţuri comparabile.

28.01.2011
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna decembrie 2010 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 787,3 mii tone de mărfuri, cu 16,1% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 7,2% mai mult comparativ cu luna decembrie 2009.

27.01.2011
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna decembrie 2010 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 2,6 mild. lei, marcînd, în termeni reali, o creştere de 12,6% faţă de luna precedentă şi de 9,2% comparativ cu luna decembrie 2009.

25.01.2011
Producţia globală agricolă în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în anul 2010, conform estimărilor preliminare, a constituit în preţuri curente 19715 mil. lei, marcînd o creştere cu 7,9% (în preţuri comparabile ale a.2005) faţă de anul 2009.

19.01.2011
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul IV 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică, că preţurile la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul IV a.2010 faţă de perioada respectivă a anului precedent s-au majorat cu 3,5 %.

18.01.2011
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna decembrie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna decembrie 2010 preţurile în industrie în ansamblu au crescut faţă de noiembrie 2010 cu 1,1%. În raport cu luna decembrie 2009 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 6,5%.

12.01.2011
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează că exporturile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2010 s-au cifrat la 204,8 mil. dolari SUA, cu 14,2% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 48,0% - comparativ cu luna noiembrie 2009. Importurile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2010 au însumat 405,4 mil. dolari SUA, cu 8,5% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 23,1% - comparativ cu luna noiembrie 2009.

12.01.2011
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna decembrie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în decembrie 2010 faţă de noiembrie 2010 a constituit 101,3% iar faţă de decembrie 2009 – 108,1% (informativ: în decembrie 2009 faţă de noiembrie 2009 IPC a marcat 100,9% şi faţă de decembrie 2008 – 100,4 %).

20.10.2010
Ziua Mondială a Statisticii va fi marcată pentru prima dată în lume
Anul acesta la data de 20 octombrie se va celebra în premieră Ziua Mondială a Statisticii. Scopul acestei acţiuni este creşterea gradului de conştientizare a importanţei şi rezultatelor obţinute de organele naţionale de statistică.

01.02.2010
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-decembrie 2009, conform datelor preliminare, salariul mediu lunar nominal al unui lucrător din economia naţională a constituit 2748,4 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 8,7%. Salariul real a înregistrat acelaşi ritm de creştere (108,7), deoarece indicele preţurilor de consum a constituit 100% . În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2406,1 lei şi a crescut faţă de aceiaşi perioada a anului trecut cu 22,8%, în sectorul real al economiei – 2946,2 lei şi sa majorat cu 4,3 la sută faţa de perioada similară a anului precedent.

20.11.2009
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-octombrie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna octombrie 2009 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 820,9 mii tone de mărfuri, cu 2,8% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 39,0% mai puţin, comparativ cu luna octombrie 2008. Parcursul mărfurilor în luna octombrie 2009 a totalizat 282,0 mil. tone-km, cu 1,3% mai mult în raport cu luna septembrie 2009 şi cu 27,7% mai puţin comparativ cu luna similară din anul precedent.

20.11.2009
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova, în ianuarie-septembrie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-septembrie 2009 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 114,5 mii turişti şi excursionişti, volum superior celui realizat în perioada similară din anul 2008 cu 1,5%.

20.11.2009
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie-octombrie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna octombrie 2009 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 1791,5 mil.lei, marcînd, în termeni reali, o diminuare de 3,6% faţă de luna precedentă şi de 6,5% comparativ cu luna octombrie 2008. Valoarea serviciilor cu plată prestate populaţiei de către unităţile oficial înregistrate în luna octombrie 2009 a constituit 984,7mil. lei, fiind mai mică, în termeni reali, cu 11,5% faţă de luna precedentă şi mai mare cu 2,5%, comparativ cu luna octombrie 2008.

20.10.2008
Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna septembrie 2008
Biroul Naţional de Statistică aduce la cunoştinţă publicului larg că preţurile producţiei industriale în Republica Moldova în luna septembrie 2008 faţă de luna august curent au marcat o creştere de 0,5%, pe seama majorării nivelului preţurilor la producţia livrată pe piaţa internă (cu 1,7%). În comparaţie cu decembrie 2007 indicele preţurilor producţiei industriale s-a majorat cu 6,2%, iar faţă de septembrie 2007 – cu 8,9%.

 
Pagina
12345
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
76874 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran