RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 19.05.2022
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
07.07.2009
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că exporturile de mărfuri realizate în luna mai 2009 s-au cifrat la 100,7 mil. dolari SUA, cu 8,5% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 20,4% mai puţin comparativ cu luna mai 2008.

30.06.2009
Situaţia fondului locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind situaţia fondului locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2009. Fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2009 a constituit 78382,4 mii m.p. Localităţilor urbane le revin 29687,7 mii m.p. sau 37,9% din volumul total al fondului locativ, iar localităţilor rurale – respectiv 48694,7 mii m.p. şi 62,1%.

29.06.2009
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-mai 2009
Biroul Naţional de Statistică informează ca în ianuarie-mai 2009 salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2641,5 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 11,5%. Salariul real în aceiaşi perioadă de timp s-a majorat cu 9,9%. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2296,4 lei şi a crescut faţă de aceiaşi perioada a anului trecut cu 23,3%, în sectorul real al economiei – 2845,3 lei şi a crescut cu 7,8 la sută fata de perioada similară a anului precedent.

26.06.2009
Minimul de existenţă în trimestrul I 2009
Biroul Naţional de Statistică informează ca în trimestrul I 2009 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe o persoană 1338,4 lei, fiind în creştere faţă de trimestrul I 2008 cu 1,5%.

24.06.2009
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie – mai 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna mai 2009 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 1618,6 mil.lei, marcînd, în termeni reali, o creştere de 3,6% faţă de luna precedentă şi o diminuare de 4,1% comparativ cu luna mai 2008.

23.06.2009
Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică comunică datele precizate privind investiţiile în capital fix pentru anul 2008. În anul 2008 pentru dezvoltarea economiei naţionale şi a sferei sociale, întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate din contul tuturor surselor de finanţare au utilizat 18123,1 mil. lei (în preţuri curente) investiţii în capital fix. Comparativ cu anul 2007 acest volum s-a majorat cu 1,7% (în preţuri comparabile), iar faţă de anul 2000 de 2,5 ori (în preţuri comparabile). În medie pe locuitor a revenit 5,1 mii lei investiţii în capital fix faţă de 4,3 mii lei în anul 2007.

22.06.2009
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-mai 2009
Biroul Naţional de Statistică relatează, ca în ianuarie-mai 2009 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 8688,8 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-mai 2008 a constituit 74,7% în preţuri comparabile. În luna mai curent faţă de mai 2008 acest indice a marcat 76,7%.

22.06.2009
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova în ianuarie-mai 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-mai 2009 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 2775,1 mii tone de mărfuri, sau 36,8% din volumul realizat în perioada corespunzătoare din anul 2008. Parcursul mărfurilor în această perioadă a totalizat 918,3 mil. tone-km, sau 43,8% din nivelul înregistrat în ianuarie-mai 2008.

19.06.2009
Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2008. În anul 2008 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii (în continuare ÎMM) a constituit 41,1 mii întreprinderii, sau cu 2 mii întreprinderi (cu 5,1%) mai mult faţă de anul 2007. Sectorul ÎMM reprezintă circa 97,6 % din numărul total de întreprinderi.

18.06.2009
Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna mai 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna mai 2009. În luna mai 2009 preţurile în industrie în ansamblu s-au majorat fată de aprilie curent cu 1,1%. În comparaţie cu decembrie 2008 indicele preţurilor producţiei industriale s-a diminuat cu 2,2%, iar faţă de mai 2008 – cu 4,8%.

17.06.2009
Activitatea instituţiilor de învăţămînt superior, în anul de studii 2008/09
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea instituţiilor de învăţămînt superior, în anul de studii 2008/09.

16.06.2009
Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare pentru anul 2008.

15.06.2009
Produsul Intern Brut în ianuarie-martie 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind produsul intern brut în ianuarie-martie 2009. În ianuarie-martie 2009 produsul intern brut a constituit în valoare nominală 12974 mil. lei, preţuri curente de piaţă. În termeni reali, produsul intern brut s-a situat cu 6,9 % sub nivelul perioadei respective a anului precedent.

08.06.2009
Activitatea companiilor de leasing în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în Republica Moldova la sfîrşitul anului 2008 au fost înregistrate 39 de companii cu activitatea de leasing, din care efectiv au activat 27 de companii.

04.06.2009
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna mai 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în mai 2009 faţă de aprilie 2009 a constituit 100,2%, iar faţă de mai 2008 – 98,4% (informativ: în mai 2008 faţă de aprilie 2008 IPC a marcat 101,5% şi faţă de mai 2007 – 116,9%). De la începutul anului preţurile s-au micşorat cu 1,5 la sută.

03.06.2009
Situaţia demografică în Republica Moldova în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre situaţia demografică a Republicii Moldova în anul 2008. Pe parcursul anilor 2007-2008 în evoluţia proceselor demografice au avut loc schimbări pozitive, care sînt exprimate în primul rînd prin creşterea natalităţii şi scăderea mortalităţii, ca rezultat s-a micşorat scăderea naturală a populaţiei.

29.05.2009
Situaţia copiilor în Republica Moldova în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică prezintă informaţia privind situaţia copiilor pentru anul 2008.

27.05.2009
Infrastructura edilitară şi activitatea de salubritate în localităţile urbane în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind infrastructura edilitară şi activitatea de salubritate a teritoriilor localităţilor urbane pentru anul 2008. Suprafaţa totală a terenurilor şi bazinelor de apă situate în cadrul perimetrului oficial al localităţilor urbane constituie 78,0 mii ha, dintre care suprafaţă din intravilan – 42,8 mii ha (54,9%).

27.05.2009
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-aprilie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-aprilie 2009 salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2619,9 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 12,6%. Salariul real în aceiaşi perioadă de timp s-a majorat cu 10,1%.

25.05.2009
Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole ale Republicii Moldova în ianuarie-martie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-martie 2009 preţurile medii de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole s-au micşorat faţă de perioada corespunzătoare a anului 2008 cu 47,4%.

22.05.2009
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova, în ianuarie-martie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2009 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 16,2 mii turişti şi excursionişti, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2008 cu 5,6%.

22.05.2009
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-aprilie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-aprilie 2009 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 2186,6 mii tone de mărfuri, sau 36,8% din volumul realizat în perioada corespunzătoare din anul 2008. Parcursul mărfurilor în această perioadă a totalizat 707,3 mil. tone-km, sau 42,8% din nivelul înregistrat în ianuarie-aprilie 2008.

22.05.2009
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2009
Biroul Naţional de Statistică relatează, ca în ianuarie-aprilie 2009 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 6936,3 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-aprilie 2008 a constituit 74,3% în preţuri comparabile. În luna aprilie curent faţă de aprilie 2008 acest indice a marcat 69,9%.

21.05.2009
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul I 2009
Biroul Naţional de Statistică aduce la cunoştinţă publicului că în trimestrul I 2009 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1181,0 mii persoane, fiind în descreştere cu 3,3% (-40,1 mii) faţă de trimestrul I 2008.

21.05.2009
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie – aprilie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2009 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 1559,4 mil.lei, marcînd, în termeni reali, o creştere de 5,6% faţă de luna precedentă şi o diminuare de 4,1% comparativ cu luna aprilie 2008.

20.05.2009
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare din Republica Moldova, în ianuarie-martie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2009, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul precedent, s-a diminuat numărul de turişti cazaţi în structurile de primire turistică colective şi numărul de înnoptări ale acestora respectiv, cu cîte 7,7%.

19.05.2009
Structura populaţiei stabile a Republicii Moldova, pe sexe şi vîrste, la începutul anului 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele definitive privind structura populaţiei stabile, pe sexe şi vîrste, la începutul anului 2009.

15.05.2009
Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna aprilie 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în luna aprilie 2009 preţurile în industrie în ansamblu s-au majorat fată de martie curent cu 0,6%. În comparaţie cu decembrie 2008 indicele preţurilor producţiei industriale s-a diminuat cu 3,2%, iar faţă de aprilie 2008 – cu 4,3%.

08.05.2009
Contravenţiile administrative în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică comunică datele cu referinţă la contravenţiile administrative în anul 2008. Pe parcursul anului 2008 în urma aplicării Codului cu privire la contravenţiile administrative au fost constatate 571,9 mii încălcări de lege, cu 23,2 la sută mai puţin comparativ cu anul 2007.

07.05.2009
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizând indicele preţurilor de consum (nivelul inflaţiei) în luna aprilie 2009. Indicele preţurilor de consum (IPC) în aprilie a.c. faţă de martie 2009 a constituit 100,3%, iar faţă de aprilie 2008 – 99,7 % (informativ: în aprilie 2008 faţă de martie 2008 IPC a marcat 101,6% şi faţă de aprilie 2007 – 116,2%).

30.04.2009
Construcţii de locuinţe în ianuarie-martie 2009
Biroul Naţional de Statistică transmite că în ianuarie-martie 2009 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 634 apartamente cu suprafaţa totală de 76,9 mii m2, ceea ce a constituit 90,7% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Construcţia de locuinţe a fost realizată de agenţii economici din sectorul privat al economiei naţionale, constituind 100% din volumul total al caselor de locuit date în folosinţă.

30.04.2009
Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în ianuarie-martie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-martie 2009 întreprinderile şi organizaţiile din contul tuturor surselor de finanţare au realizat investiţii în capital fix în valoare de 1166,3 mil. lei, înregistrînd o descreştere de 40,6 % (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-martie 2008.

30.04.2009
Activitatea organizaţiilor de construcţii realizată în antrepriză în ianuarie-martie 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie-martie 2009 organizaţiile în antrepriză au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 500,7 mil. lei (în preţuri curente) ceea ce reprezintă 58,7% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-martie 2008.

29.04.2009
Minimul de existenţă în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică informează că mărimea medie a minimului de existenţă 1 în anul 2008 a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1368,1 lei, fiind în creştere faţă de anul 2007 cu 24,4%. Creşterea minimului de existenţă a fost determinată atît de creşterea preţurilor la produsele alimentare, cît şi de schimbările care au avut loc în structura cheltuielilor de consum ale populaţiei, şi în special majorarea ponderii cheltuielilor pentru mărfuri nealimentare şi servicii.

29.04.2009
Remunerarea salariaţilor în ianuarie-martie 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie-martie 2009 salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2569,1 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 12%. Salariul real în aceiaşi perioadă de timp s-a majorat cu 9%. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2208,6 lei şi a crescut faţă de aceiaşi perioada a anului trecut cu 23%, în sectorul real al economiei – 2782,4 lei şi a crescut cu 9 la sută fata de perioada similară a anului precedent.

24.04.2009
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie – martie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează că în luna martie 2009 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 1471,6 mil. lei, marcînd, în termeni reali, o creştere de 12,7% faţă de luna precedentă şi o diminuare de 5,6% comparativ cu luna martie 2008.

24.04.2009
Numărul născuţilor - vii după grupa de vîrstă a mamei şi rangul născutului, pe medii în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică prezintă datele privind numărul născuţilor - vii după grupa de vîrstă a mamei şi rangul născutului în anul 2008.

23.04.2009
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2009
Biroul Naţional de Statistică transmite că în ianuarie-martie 2009 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 5284,2 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-martie 2008 a constituit 75,8% în preţuri comparabile. În luna martie curent faţă de martie 2008 acest indice a marcat 79,5% (faţă de 74,9% in luna ianuarie şi 72,9% în luna februarie faţă de lunile respective ale anului precedent).

22.04.2009
Transportul de mărfuri şi pasageri în ianuarie-martie 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie-martie 2009 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat mărfuri în volum de 1527,8 mii tone, sau 35,6% din volumul realizat în perioada corespunzătoare din anul 2008. Diminuarea volumelor de mărfuri transportate s-a înregistrat în transportul feroviar (-69,4%), auto (-52,5%) şi aerian (-14,2%).

21.04.2009
Producţia globală agricolă în trimestrul I 2009
Biroul Naţional de Statistică informează că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-martie 2009, conform estimărilor preliminare, a constituit în preţuri curente circa 1019 mil. lei, înregistrînd 103,7% faţă de perioada respectivă a anului trecut. Majorarea producţiei agricole a fost determinată de creşterea producţiei în sectorul zootehnic cu 3,6% şi a producţiei vegetale - cu 6,9 %.

 
Pagina
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
69537 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran