RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 16.10.2021
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
24.08.2011
Сonstrucţii de locuinţe în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-iunie 2011 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 945 apartamente cu suprafaţa totală de 138,4 mii m², ceea ce a constituit 128,7% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Construcţia de locuinţe a fost realizată de agenţii economici din sectorul privat al economiei naţionale, constituind 100% din volumul total al caselor de locuit date în folosinţă.

23.08.2011
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-iulie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iulie 2011 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 807,7 mii tone de mărfuri, cu 7,0% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 10,2% - comparativ cu luna iulie 2010. Parcursul mărfurilor în luna iulie 2011 a totalizat 285,6 mil. tone-km, cu 1,1% mai mic în raport cu luna iunie 2011 şi cu 9,0% mai mare faţă de luna corespunzătoare din anul 2010.

22.08.2011
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în luna iunie 2011 şi semestrul I 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iunie 2011, volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul a crescut cu 3,8% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi cu 24,2% - comparativ cu luna iunie 2010.

18.08.2011
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie - iunie 2011 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 1602,6 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 102,5% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie - iunie 2010.

17.08.2011
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iulie 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna iulie 2011 preţurile în industrie în ansamblu au crescut faţă de iunie curent cu 1,1%. În raport cu luna decembrie 2010 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 6,6%, iar faţă de iulie 2010 – cu 8,0%.

17.08.2011
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-iunie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2011 capacitatea de cazare turistică în funcţiune a structurilor de primire turistică colective a constituit 1956,2 mii locuri-zile, majorîndu-se cu 1,2% faţă de ianuarie-iunie 2010.

15.08.2011
Câştigul salarial mediu în luna iunie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în luna iunie 2011, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3556,2 lei, înregistrând o creştere cu 20,0% faţă de luna iunie 2010 şi cu 10,6% faţă de luna precedentă (mai 2011).

11.08.2011
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna iunie 2011 s-au cifrat la 172,5 mil. dolari SUA, cu 0,6% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 74,1% mai mult, comparativ cu luna iunie 2010. Importurile de mărfuri realizate în luna iunie 2011 au însumat 417,5 mil. dolari SUA, cu 4,6% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 29,4% mai mult comparativ cu luna iunie 2010.

09.08.2011
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că producţia industrială în ianuarie-iunie 2011 faţă de ianuarie-iunie 2010 a marcat o creştere de 9,1%. În luna iunie curent în raport cu iunie 2010 acest indice a marcat 111,6%.

09.08.2011
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iulie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC)în iulie faţă de iunie 2011 a constituit 99,9%, iar faţă de iulie 2010 – 108,3%. De la începutul anului preţurile de consum s-au majorat cu 4,9 la sută.

08.08.2011
Situaţia privind fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2011 a constituit 79342,8 mii m². Localităţilor urbane le revin 30423,3 mii m² sau 38,3% din volumul total al fondului locativ, iar localităţilor rurale – respectiv 48919,6 mii m² şi 61,7%.

03.08.2011
Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole în ianuarie-iunie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2011 preţurile medii de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole s-au majorat faţă de perioada corespunzătoare a anului 2010 cu 19,8%.

26.08.2010
Forţa de muncă în Republica Moldova - ocupare şi şomaj. Trimestrul II 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul II 2010 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1349,6 mii persoane, fiind în descreştere cu 0,6% (-8,5 mii) faţă de trimestrul II 2009. Acest fapt a fost determinat în principal de scăderea numărului populaţiei ocupate (-20,1 mii) în sectorul non-agricol.

24.08.2010
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-iulie 2010 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 14122,8 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-iulie 2009 a constituit 105,5% în preţuri comparabile. În luna iulie curent în raport cu iulie 2009 acest indice a marcat 99,8%.

24.08.2010
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie-iulie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iulie 2010 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 2198,3 mil.lei, marcînd, în termeni reali, o creştere de 10,4% faţă de luna precedentă şi de 8,9% - comparativ cu luna iulie 2009. Valoarea serviciilor cu plată prestate populaţiei de către unităţile oficial înregistrate în luna iulie 2010 a însumat 1094,9 mil. lei, fiind mai mare cu 0,6% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi cu 2,4% - comparativ cu luna iulie 2009.

23.08.2010
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-iulie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iulie 2010 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 727,9 mii tone de mărfuri, cu 10,1% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 2,9% – comparativ cu luna iulie 2009. Parcursul mărfurilor în luna iulie 2010 a totalizat 247,1 mil. tone-km, cu 5,8% mai puţin în raport cu luna iunie 2010 şi cu 3,2% mai mult faţă de luna corespunzătoare din anul 2009.

23.08.2010
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-iunie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2010 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 61,1 mii turişti şi excursionişti, cu 10,1% mai mult decît în perioada corespunzătoare din anul 2009.

17.08.2010
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-iunie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2010 capacitatea de cazare turistică în funcţiune a structurilor de primire turistică colective a constituit 1931,6 mii locuri-zile, majorîndu-se cu 20,2% faţă de perioada similară din anul 2009.

16.08.2010
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iulie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna iulie 2010 preţurile în industrie în ansamblu s-au micşorat faţă de iunie curent cu 0,2%. În raport cu luna decembrie 2009 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 5,1%, iar faţă de iulie 2009 – cu 8,1%.

06.08.2010
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2010
Biroul Naţional de Statistică anunţă că exporturile de mărfuri realizate în luna iunie 2010 s-au cifrat la 99,1 mil. dolari SUA, cu 8,0% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 7,9% - comparativ cu luna iunie 2009. Importurile de mărfuri realizate în luna iunie 2010 au însumat 322,7 mil. dolari SUA, cu 8,6% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 24,3% - comparativ cu luna iunie 2009.

06.08.2010
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iulie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în iulie faţă de iunie 2010 a constituit 99,4 %, iar faţă de iulie 2009 – 107,6 % (informativ: în iulie 2009 faţă de iunie 2009 IPC a marcat 99,4% şi faţă de iunie 2008 – 99,5%). De la începutul anului (în luna iulie a.c. faţă de decembrie 2009) preţurile de consum s-au majorat cu 4,7 la sută.

06.08.2010
Roada medie a culturilor agricole la începutul perioadei de recoltare
Biroul Naţional de Statistică informează despre roada medie la hectar a culturilor agricole în întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), conform stării la 1 august 2010. Astfel, recolta medie a cerealelor şi leguminoaselor boabe (cu excepţia porumbului) a constituit 21,8 chintale la hectar sau cu 7,4% mai mult comparativ cu aceiaşi dată a anului 2009, din care a griului – 24,1 chintale sau cu 10,6 % mai mult, a leguminoaselor pentru boabe, respectiv, 13,9 chintale la hectar, sau cu 17,8% mai mult.

04.08.2010
Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd investiţiile în capital fix în Republica Moldova. În ianuarie-iunie 2010 întreprinderile şi organizaţiile din contul tuturor surselor de finanţare au realizat investiţii în capital fix în valoare de 3305,1 mil. lei, constituind 96,4 % (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-iunie 2009.

03.08.2010
Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole ale Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2010 preţurile medii de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole s-au majorat faţă de perioada corespunzătoare a anului 2009 cu 18,4%.

03.08.2010
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică datele principale vizînd evoluţia şi structura lucrărilor de construcţii ale organizaţiilor cu tipul principal de activitate „Construcţii”. În ianuarie-iunie 2010 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 1198,8 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 90,9 % (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-iunie 2009.

03.08.2010
Construcţii de locuinţe în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd construcţia locuinţelor. În ianuarie-iunie 2010 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 880 apartamente cu suprafaţa totală de 107,5 mii m2, ceea ce a constituit 50,7 % faţă de perioada respectivă a anului precedent. Construcţia de locuinţe a fost realizată preponderent de agenţii economici din sectorul privat al economiei naţionale, constituind 87,0 % din volumul total al caselor de locuit date în folosinţă.

02.08.2010
Durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că pe parcursul anilor 2007-2009 în evoluţia proceselor demografice au avut loc schimbări pozitive, care sînt exprimate în primul rînd prin creşterea natalităţii şi stabilizarea mortalităţii, ca rezultat s-a micşorat scăderea naturală a populaţiei.

28.08.2009
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul II 2009
Biroul Naţional de Statistică informează că în trimestrul II 2009 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1358,1 mii persoane, fiind în descreştere cu 2,9% (-41,1 mii) faţă de tr.II 2008.

28.08.2009
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-iulie 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică că în ianuarie-iulie 2009 salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2694,9 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 10,2%. Salariul real în aceiaşi perioadă de timp s-a majorat cu 9,2%.

21.08.2009
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-iulie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iulie 2009 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 4027,8 mii tone de mărfuri, sau 38,5% din volumul realizat în perioada corespunzătoare din anul 2008.

21.08.2009
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie-iulie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iulie 2009 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 1734,8 mil.lei, marcînd, în termeni reali, o creştere de 7,9% faţă de luna precedentă şi o diminuare de 6,0% comparativ cu luna iulie 2008.

21.08.2009
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2009
Biroul Naţional de Statistică relatează, ca în ianuarie-iulie 2009 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 12432,8 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-iulie 2008 a constituit 75,3% în preţuri comparabile (în primele 6 luni ale anului indicele respectiv a constituit 75,1%).

20.08.2009
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-iunie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2009 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 55,5 mii turişti şi excursionişti, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2008 cu 0,5%.

19.08.2009
Rezultatele studiului privind "Sănătatea populaţiei şi accesul populaţiei la serviciile de sănătate în Republica Moldova"
Biroul Naţional de Statistică prezintă rezultatele studiului privind "Sănătatea populaţiei şi accesul populaţiei la serviciile de sănătate în Republica Moldova". Cercetarea selectivă a fost lansată în trimestrul III 2008 ca modul complementar la studiul în gospodării Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice.

18.08.2009
Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iulie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează că în luna iulie 2009 preţurile în industrie în ansamblu s-au diminuat fată de iunie curent cu 0,6%. În comparaţie cu decembrie 2008 indicele preţurilor producţiei industriale s-a diminuat cu 1,8%, iar faţă de iulie 2008 – cu 3,9%.

18.08.2009
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare din Republica Moldova în ianuarie-iunie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2009, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul precedent, s-a diminuat numărul de sosiri şi înnoptări ale turiştilor în structurile de primire turistică colective сu funcţiuni de cazare respectiv, cu 23,7% şi 22,4%.

11.08.2009
Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole ale Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2009 preţurile medii de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole s-au micşorat faţă de perioada corespunzătoare a anului 2008 cu 46%.

06.08.2009
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că exporturile de mărfuri realizate în luna iunie 2009 s-au cifrat la 107,7 mil. dolari SUA, cu 7,0% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 16,2% mai puţin comparativ cu luna iunie 2008. Importurile de mărfuri realizate în luna iunie 2009 au însumat 259,7 mil. dolari SUA, cu 6,9% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 41,4% mai puţin comparativ cu luna iunie 2008.

06.08.2009
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iulie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în iulie 2009 faţă de iunie 2009 a constituit 99,4%, iar faţă de iulie 2008 – 99,5% (informativ: în iulie 2008 faţă de iunie 2008, IPC a marcat 99,1% iar faţă de iulie 2007 – 113,4%).

 
Pagina
123456
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
37761 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran