Centrele regionale pentru statistică Sud

Cuprins:

În activitatea sa Centrele regionale pentru statistică se călăuzesc de Constituţia Republicii Moldova, Legea cu privire la statistica oficială, hotărîrile Guvernului, regulamentul Biroului Naţional de Statistică (BNS), ordinele şi indicaţiile directorului general al BNS, alte acte legislative, precum şi de prevederile prezentului Regulament.

Centrele regionale pentru statistică sunt administrate în mod direct de către Birou și își exercită funcțiile în conformitate cu prevederile Legii nr. 93/2017cu privire la statistica oficială și ale prezentului Regulament.

Sarcina principală a Centrelor regionale pentru statistică este colectarea, prelucrarea şi analiza informaţiei statistice din teritoriu, asigurarea organelor publice centrale şi locale cu informaţie statistică veridică, acordarea ajutorului metodologic agenţilor economici în acumularea şi prelucrarea informaţiei statistice, efectuarea controlului asupra calităţii şi respectării termenelor stabilite de prezentare a rapoartelor şi anchetelor statistice.

Funcţiile de bază ale Centrelor regionale pentru statistică:

 • colectează, prelucrează, sistematizează, generalizează, analizează şi transmite informaţia statistică și datele situațiilor financiare Biroului, creează banca de informaţii în modul stabilit de către BNS;
 • asigură obiectivitatea, autencitatea, prezentarea în termenii oportuni, integritatea şi stabilitatea informaţiei statistice, păstrarea secretelor de stat şi comerciale, confidenţialitatea informaţiei individuale ale persoanelor fizice şi juridice;
 • efectuează diseminarea informaţiei statistice în volumul, modul şi termenele stabilite în Programul lucrărilor statistice, asigurînd accesul egal şi simultan la informaţie;
 • asigură cu informaţii statistice autorităţile administraţiei publice locale, satisface, în bază de contract, cu respectarea prevederii Legii cu privire la statistica oficială, cerinţele altor beneficiari, informează populaţia despre situaţia socială şi economică în raionul respectiv;
 • asigură cu instrumentarul statistic necesar respondenţii care participă la cercetări statistice, atribuie rezervele de coduri pentru înregistrarea de către primării a gospodăriilor ţărăneşti, controlează implementarea şi ţinerea la zi a registrelor gospodăriilor populaţiei, etc;
 • organizează şi efectuează lucrări statistice speciale: recensăminte, investigaţii şi cerectări statistice în baza ordinelor BNS;
 • asigură implementarea tehnologiilor moderne de acumulare şi prelucrare a informaţiei statistice în baza sistemului informaţional modern;
 • actualizează lista întreprinderilor şi organizaţiilor care prezintă rapoarte statistice şi situații financiare;
 • acordă la solicitarea persoanelor fizice şi juridice informaţii existente în banca de informaţii şi registre statistice care se referă doar la aceste persoane;
 • execută în bază de contract cercetări statistice pentru organele administraţiei publice locale, întreprinderi, organizaţii şi alte persoane juridice şi fizice în modul stabilit şi coordonat cu BNS;
 • oferă ajutor instructiv agenţilor economici din teritoriu în probleme de statistică şi evidenţă;
 • asigură elaborarea şi editarea publicaţiilor statistice (anuare, buletine statistice şi informative) care caracterizează situaţia social-economică din teritoriu.