Direcția statistica industriei și energeticii

Cuprins:

Misiunea

Direcția are misiunea de a contribui la dezvoltarea domeniului statisticii industriei și energeticii de a asigura autorităţile publice centrale şi locale, mediul de afaceri, cercetările ştiinţifice, mediul academic şi universitar, mass-media, publicul în sens larg, şi alte categorii de utilizatori, inclusiv organizaţiile şi organismele internaţionale după caz, cu date şi informaţii statistice de calitate, comparabile şi oportune, cu privire la statistica industriei și energeticii.

Funcțiile de bază:

  • Elaborarea și implementarea metodologiilor statistice a indicatorilor statistici armonizați la standardele internaționale și europene în domeniul  industriei, prețurilor producției industriale și energeticii;
  • Organizarea cercetărilor statistice în întreprinderi pentru colectarea indicatorilor statistici care caracterizează industria și energetica, pe baza  metodologiei avansate și a principiilor organizatorice moderne;
  • Asigurarea activității de analiză și diseminare a datelor statistice operative și publicațiilor periodice, cât și a solicitărilor speciale de informații din partea autorităților administrației publice centrale, locale și a organismelor internaționale
  • Elaborarea și implementarea clasificatoarelor naționale în domeniul industriei și energeticii, armonizate la standardele internaționale;
  • Coordonarea activității centrelor regionale pentru statistică (CRS) în domeniul statisticii industriei și energeticii;
  • Reprezentarea BNS în raporturile cu instituțiile/organizațiile din țară și din străinătate în domeniile de competentă;
  • Avizarea și elaborarea proiectelor actelor legislative și normative în cadrul activității de elaborare a politicilor de dezvoltare în domeniile de competență.