Direcția statistica prețurilor de consum

Cuprins:

Misiunea

Direcţia are misiunea de a organiza şi efectua, conform metodologiei aprobate, supravegherea şi înregistrarea preţurilor de consum, calcularea şi diseminarea Indicelui Preţurilor de Consum, inflaţiei, precum şi lucrările privind comparabilitatea internaţională a parităţii puterii de cumpărare (PPC) a valutei naţionale şi a produsului intern brut (PIB).

Funcțiile de bază:

  • Organizarea, conform prevederilor metodologice, a cercetărilor statistice asupra modificărilor preţurilor la mărfuri şi servicii în baza eşantionului selectat, precum şi lucrărilor vizînd Comparabilitatea Internaţională a PPC a valutei naţionale şi a PIB.
  • Calcularea la nivel republican şi regional a indicatorilor ce caracterizează nivelul inflaţiei, Indicilor Preţurilor de Consum şi comparabilităţii internaţionale.
  • Elaborarea tehnologiilor progresive de culegere şi prelucrare a informaţiei privind preţurile şi tarifele la mărfuri şi servicii de larg consum, tehnologiilor bazate pe utilizarea mijloacelor contemporane de comunicaţie şi a tehnicii de calcul.
  • Acordarea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice organelor teritoriale de statistică asupra problemelor de supraveghere şi înregistrare a modificărilor preţurilor şi tarifelor.