Direcția instruire în statistica oficială

Cuprins:

Misiunea

Direcția are misiunea de a contribui asigurarea, în conformitate cu prevederile legale, a reglementărilor privind planificarea, organizarea şi desfășurarea procesului de dezvoltare profesională continuă a personalului Biroului Național de Statistică.

Funcțiile de bază:

  • Sistematizarea solicitărilor conducerii autorității publice și șefilor de subdiviziuni privind activitățile de dezvoltare profesională la nivel de autoritate, de subdiviziune și la nivel individual;
  • Elaborarea și prezentarea către conducerea Biroului spre aprobare a Planului anual de dezvoltare profesională a personalului BNS;
  • Participarea la organizarea procedurilor de achiziționare a serviciilor de instruire;
  • Monitorizarea și evaluarea implementării activităților de dezvoltare profesională;
  • Acordarea asistenței informaționale și metodologice conducerii Biroului,  șefilor de subdiviziuni, funcționarilor publici în domeniul dezvoltării profesionale.