Serviciul managementul documentelor

Cuprins:

Misiunea

Serviciul are misiunea de a contribui la realizarea obiectivelor strategice ale Biroului Naţional de Statistică prin promovarea şi implementarea unui management eficient al documentelor precum și trasabilitatea acestuia în cadrul Biroului, asigurând gestionarea eficace a proceselor interne și a fluxului de documente și asigurând un nivel ridicat de coerență a datelor, organizarea primirii, distribuirii și expedierii documentelor autorităților publice.

Funcțiile de bază:

  • Coordonarea organizării lucrărilor de cancelarie în aparatul central al Biroului Național de Statistică în conformitate cu Regulamentul general al sistemului unic de stat pentru organizarea lucrărilor de cancelarie.
  • Asigurarea înregistrării, distribuirea și evidența actelor legislative și normative, corespondenței de serviciu a organelor centrale de stat, petițiilor, precum și a altor documente ce vizează activitatea Biroului Național de Statistică, ce necesită decizii din partea conducerii.
  • Exercitarea controlului asupra organizării lucrărilor de cancelarie de către direcţiile / secțiili/  serviciile Biroului Național de Statistică precum şi dirijarea metodică a lucrărilor respective.
  • Asigură selectarea evidența integritatea, calitatea prelucrării și utilizarea documentelor Fondului Arhivistic al Biroului Național de Statistică, remiterea lor la timp pentru păstrare. Asigură executarea lucrărilor de arhivă şi expediţie din cadrul Biroului.