Structura Biroului Naţional de Statistică

Cuprins:

Biroul Naţional de Statistică (BNS) este autoritate administrativă independentă instituţional şi profesional, creată pe lîngă Guvern în scopul coordonării sistemului statistic naţional privind dezvoltarea şi producerea statisticii oficiale.

Biroul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, legile şi hotărîrile Parlamentului, decretele Președintelui Republicii Moldova, ordonanțele, hotărîrile și deciziile Guvernului, tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.

Biroul elaborează şi implementează strategii de dezvoltare a sistemului statistic naţional, programe statistice anuale şi multianuale; elaborează cadrul normativ şi instituţional necesar realizării obiectivelor strategice în domeniul său de activitate, precum şi mecanismele transpunerii lor în practică; armonizează şi aliniază indicatorii statistici, metodologiile, metodele şi tehnicile aplicate pe plan naţional cu reglementările şi standardele internaţionale; promovează cultura statistică în societate. 
 
BNS funcționează în baza Hotărârii Guvernului nr.935/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Biroului Național de Statistică aprobat în temeiul art. 7, alin. (5) din Legea 93/2017 cu privire la statistica oficială. Structura Biroului este aprobată prin Anexa nr. 2 la Hotărîrea 935/2018, iar în baza Ordinului BNS nr. 84 din 14 noiembrie 2018 sunt aprobate și puse în aplicare Regulamentele de organizare şi funcţionare a subdiviziunilor BNS, în conformitate cu prevederile pct.12, subpct.5) din Hotărîrea Guvernului nr.935/2018.

 

STRUCTURA BIROULUI NAŢIONAL DE STATISTICĂ:

Organigrama BNS