Direcția generală tehnologii informaționale

Cuprins:

Misiunea

Misiunea Direcției constă în coordonarea activității sistemului informațional statistic, asigurând buna funcționare a sistemelor informatice, echipamentului de calcul şi reţelelor informaționale din interiorul acestuia.

Funcțiile de bază:
  • Asigurarea prelucrării, păstrării şi prezentării în modul stabilit de BNS a informaţiei statistice.
  • Coordonarea lucrărilor de elaborare şi perfecţionare a instrumentarului statistic.
  • Asigurarea dirijării metodologice în problemele de informatizare a statisticii.
  • Asigurarea proiectării, realizării și întreținerii instrumentelor informatice statistice (software statistic) care au ca scop principal automatizarea și informatizarea tuturor proceselor de producere a informației statistice.
  • Asigurarea administrării și întreținerii echipamentului tehnic de calcul și a reţelelor de transport date din cadrul oficiului central şi a oficiilor teritoriale pentru statistică ale BNS.
  • Organizarea seminarelor de perfecţionare în domeniul informaticii pentru specialiștii din sistemul statistic