Direcția statistica forței de muncă

Cuprins:

Misiunea

Direcția are misiunea de a coordona procesul de colectare, procesare și diseminare a  statisticii oficiale privind forța de muncă, ocuparea, șomajul, populația în afara forței de muncă, alte statistici conexe, credibile și în timp util, necesare pentru fundamentarea politicilor și luarea deciziilor informate, pentru cercetare, prognozare și informarea generală a societății privind situația pe piața muncii.

Funcțiile de bază:

  • Elaborarea și implementarea metodologiilor cercetărilor statistice în domeniul pieței muncii în conformitate cu standardele internaționale și normele europene.
  • Organizarea cercetărilor statistice asupra gospodăriilor populației (casnice).
  • Analiza și diseminarea informațiilor statistice din domeniu.
  • Coordonarea activității de colectare și editare primară prin intermediul Centrelor regionale pentru statistică în domeniul de activitate.
  • Reprezentarea BNS în raporturile cu instituțiile/organizațiile din țară și de peste hotare în domeniul său de activitate/competență.