Direcţia administrare și achiziţii

Cuprins:

Misiunea

Misiunea direcției constă în coordonarea și dirijarea activităților administrative și de ordin tehnic din cadrul Biroul Național de Statistică.

Funcțiile de bază:

  • Promovarea și punerea în aplicare a măsurilor organizatorico-practice privind crearea și consolidarea bazei tehnico-materiale ale BNS;
  • Evaluarea planurilor anuale și trimestriale de efectuare a achizițiilor;
  • Asigurarea organizării și administrării investițiilor și mecanizmului economic în lucrările de constructive-montaj și reconstructive, renovările capital și curente ale edificiului;
  • Administrarea și menținerea în stare  tehnică bună a patrimoniului imobiliar, mijloacelor fixe și bunurilor de mică valoare, care se află la balanța BNS ;
  • Dirijarea și organizarea lucrului contractual cu agenții economici prin intermediul sistemului electronic de achiziții publice  SIA RSAP;
  • Verificarea și exercitarea controlului asupra realizării problemelor ce țin de utilizarea cu maxima economie a bunurilor material;
  • Perfectarea și evidența dărilor de seamă, privind lucrările de reconstrucții, reparații capital și curente a încăperilor  de exploatare a mijloacelor de transport.