Direcția statistica educației, științei și culturii

Cuprins:

Misiunea

Direcția are misiunea de a coordona procesul de colectare, procesare și diseminare a statisticii oficiale vizând statistica educației, științei și culturii, alte statistici conexe necesare pentru fundamentarea politicilor și luarea deciziilor informate pentru cercetare, prognozare și informarea generală a societății privind situația în domeniul educației, științei și culturii.

Funcțiile de bază:

  • Elaborare și implementarea metodologiilor cercetărilor statistice în domeniul statisticii educației, științei și culturii în conformitate cu standardele internaționale și normele europene.
  • Organizarea cercetărilor statistice asupra unităților, instituțiilor cu activitate în domeniul educației, științei  și culturii.
  • Analiza și diseminarea informațiilor statistice din domeniu.
  • Coordonarea activității de colectare și editare primară a datelor vizând statistica educației, științei și culturii prin intermediul Centrelor regionale pentru statistică.
  • Reprezentarea BNS în raporturile cu instituțiile/organizațiile din țară și de peste hotare în domeniul său de activitate/competență.