Direcția statistica structurală

Cuprins:

Misiunea

Direcția are misiunea de a contribui la dezvoltarea sistemului statistic național prin colectarea, verificarea, procesarea, validarea și diseminarea datelor statistice relevante si calitative privind statistica structurală anualâ și domeniilor statistice de care este responsabilă Direcția.

Funcțiile de bază:

  • Elaborarea și implementarea metodologiilor statistice în domeniul statistica structurală anuală, armonizate cu reglementările șistandardele internaționale;
  • Elaborarea și perfecționarea metodelor de colectare, prelucrarea şi generalizarea datelor, precum și de modificare a acestora în domeniul de competență a Direcției, pe baza  metodologiei relevante și a principiilor organizatorice moderne;
  • Consultarea și elaborarea explicațiilor agenților economici, instituțiilor publice, etc. privind problemele metodologice în domeniile de competență, în special, modul de completare a rapoartelor (anchetelor) statistice, sistemul de indicatori, modul de culegere a datelor statistice, utilizarea și aplicarea clasificatoarelor statistice, etc.
  • Analiza și diseminarea informațiilor statistice din domeniile statisticii structurale;
  • Coordonarea activității centrelor regionale pentru statistică (CRS) în domeniul statisticii structurale anuale;
  • Reprezentarea BNS în raporturile cu instituțiile/organizațiile din țară și din străinătate în domeniile de competentă.