Direcția administrare a sistemului informațional

Cuprins:

Misiunea

Misiunea Direcției constă în asigurarea administrării și întreținerii echipamentului tehnic de calcul, a imprimantelor și a rețelelor de transport date din cadrul oficiului central şi a oficiilor teritoriale pentru statistică ale BNS, privind  prelucrarea automatizată a informației și funcționării normale şi continue a tuturor proceselor de producere a informației statistice: colectare, stocare, prelucrare, diseminare a datelor statistice, și respectiv gestionarea metadatelor și registrelor statistice.

 Funcțiile de bază:

  • Coordonarea instalării şi administrării sistemelor de operare şi a programelor aplicative instalate pe calculatoarele din cadrul BNS;
  • Coordonarea pregătirii şi instalării tehnicii de calcul noi în cadrul BNS;
  • Asigurarea instalării şi administrării reţelei de transport date din cadrul BNS;
  • Asigurarea instalării şi administrarea conexiunilor pentru schimbul de date cu organele teritoriale pentru statistică, cu ministere şi alte  autorităţi administrative;
  • Coordonarea gestionării serverelor centrale ale BNS şi asigurarea bunei lor funcţionări;
  • Asigurarea instruirii personalului din cadrul aparatului central al BNS, DGTI și organelor teritoriale pentru statistică privind tehnologiile şi produsele de program noi implementate;
  • Asigurarea administrării tehnice a paginii oficiale în Internet a BNS: administrarea serverului Web;
  • Asigurarea securității și integrității sistemelor informatice.