Direcția statistica investițiilor și construcțiilor

Cuprins:

Misiunea

Direcția are misiunea de a contribui la dezvoltarea domeniului statisticii investițiilor, construcțiilor și fondului locativ, precum și de a asigura autoritățile publice centrale şi locale, mediul de afaceri, cercetările ştiinţifice, mediul academic şi universitar, mass-media, publicul în sens larg și alte categorii de utilizatori, inclusiv organizaţiile şi organismele internaţionale după caz, cu date şi informaţii statistice de calitate, comparabile şi oportune, cu privire la statistica investițiilor, construcțiilor și fondului locativ.

Funcțiile de bază:

  • Elaborarea și implementarea metodologiilor statistice a indicatorilor statistici armonizați la standardele internaționale și europene în domeniul investițiilor, construcțiilor și fondului locativ;
  • Organizarea cercetărilor statistice în întreprinderi pentru colectarea indicatorilor statistici care caracterizează statistica investițiilor, construcțiilor și fondului locativ, pe baza  metodologiei avansate și a principiilor organizatorice moderne;
  • Asigurarea activității de analiză și diseminare a datelor statistice operative și publicațiilor periodice, cât și a solicitărilor speciale de informații din partea autorităților administrației publice centrale, locale și a organismelor internaționale;
  • Coordonarea activității centrelor regionale pentru statistică (CRS) în domeniul statisticii investițiilor și construcțiilor;
  • Reprezentarea BNS în raporturile cu instituțiile/organizațiile din țară și din străinătate în domeniile de competență;
  • Avizarea și elaborarea proiectelor actelor legislative și normative în cadrul activității de elaborare a politicilor de dezvoltare în domeniile de competență.