Serviciul audit intern

Cuprins:

Misiunea

Misiunea serviciului audit intern este de a acorda consultanță și asigurări obiective privind eficacitatea sistemului de management financiar și control, contribuind la obținerea plusvalorii și oferind recomandări pentru îmbunătățirea acestuia. Totodată, este responsabilă de monitorizarea implementării sistemului de management al calității la toate etapele de producție a statisticii oficiale conform modelului ciclului de producție internațional acceptat.

Funcțiile de bază:

  • Elaborarea și înaintarea spre aprobare Directorului general al BNS proiectele Cartei de audit intern și, în caz de necessitate, a instrucțiunilor proprii de aplicare a Normelor metodologice de audit intern în sectorul public.
  • Elaborarea și înaintarea spre aprobare Directorului genral al BNS planul strategic și planul anual al activității de audit intern și managementul calității.
  • Organizarea, coordonarea şi supravegherea activității de audit intern și implementarea  managementului calității. 
  • Efectuarea misiuni de audit intern și al managementului calității pentru evaluarea sistemului de management financiar şi control și management al calității al unităţii auditate şi aplică tehnicile necesare pentru a atinge obiectivele misiunii de audit.
  • Elaborarea şi prezentarea anuală a raportul privind activitatea de audit intern în sectorul public Direcţiei de armonizare a controlului financiar public intern din cadrul Ministerului Finanţelor, conform formatului şi în termenii stabiliţi.
  • Informarea directorului general al BNS despre cele mai recente tendinţe şi practici de succes în domeniul auditului intern și managementului calității şi propunerea măsurilor de aliniere la acestea.
  • Stabilirea obiectivelor misiunii de audit intern și management al calității de comun acord cu managerul entităţii publice şi determinarea ariei de aplicabilitate a acesteia.
  • Instituirea un mecanism de urmărire a implementării recomandărilor misiunilor de audit.
  • Monitorizarea implementării recomandărilor de audit.