Direcția statistica populației și migrației

Cuprins:

Misiunea

Direcția are misiunea de a coordona procesul de colectare, editare, analiză și diseminare a statisticii oficiale cu privire la statistica populației și migrației, și alte statistici conexe, credibile și în timp util, necesare pentru fundamentarea politicilor și luarea deciziilor informate pentru cercetare, prognozare și informarea generală a societății privind situația demografica.

Funcțiile de bază:

  • Elaborarea, ajustarea și implementarea metodologiilor pentru indicatorii din domeniul statisticii populației și migrației;
  • Coordonarea activităţilor de colectare a datelor de la deținătorii de date administrative şi calcularea indicatorilor statistici în domeniul populației, mișcării naturale și migratorie;
  • Analiza și diseminarea informaţiei statistice din domeniul populației și migrației.
  • Coordonarea activității Centrelor regionale pentru statistică în domeniul de activitate:
  • Reprezentarea BNS în raporturile cu instituțiile/organizațiile din țară și din străinătate în domeniul său de competență