Secția cercetări selective în agricultură

Cuprins:

Misiunea

Misiunea Secţiei constă în realizarea lucrărilor de organizare şi efectuare a cercetărilor  statistice selective, de  prelucrare şi generalizare a datelor obţinute pe baza metodologiei unice, adecvate celei utilizate în practica internaţională, în special a Uniunii Europene şi condiţiilor social-economice ale ţării.

Funcțiile de bază:

 • Elaborarea metodologiilor cercetărilor statistice selective şi de calcul a indicatorilor statistici;
 • Participarea la instruirea personalului angajat pentru efectuarea cercetărilor selective în teren;
 • Organizarea şi efectuarea cercetărilor statistice selective pe teren;
 • Efectuarea lucrărilor de verificare și  procesare a  datelor obținute în baza cercetărilor statistice selective;
 • Participarea la organizarea Recensămîntului general agricol;
 • Participarea la efectuarea calculelor producției globale agricole, altor calcule privind statistica agriculturii;
 • Efectuarea lucrărilor de diseminare a informaţiei;
 • Participarea la elaborarea şi implementarea clasificatoarelor şi nomenclatoarelor naţionale utilizate;
 • Participarea la elaborarea şi realizarea programelor şi strategiilor naţionale;
 • Participarea la elaborarea proiectelor de acte normative privind efectuarea cercetărilor statistice selective în agricultură;
 • Participarea la elaborarea indicatorilor vizînd statistica regională în domeniul agriculturii;
 • Participarea la colaborarea BNS cu organisme internaţionale.