Direcţia statistica pieței muncii

Cuprins:

Misiunea

Direcția are misiunea de a coordona procesul de colectare, procesare și diseminare a  statisticii oficiale privind numărul și remunerarea salariaților, alte statistici conexe, credibile și în timp util, necesare pentru fundamentarea politicilor și luarea deciziilor informate pentru cercetare, prognozare și informarea generală a societății privind situația pe piața muncii.

Funcțiile de bază:

  • Elaborarea și implementarea metodologiilor cercetărilor statistice în domeniul pieței muncii în conformitate cu standardele internaționale și normele europene.
  • Organizarea cercetărilor statistice asupra întreprinderilor.
  • Analiza și diseminarea informațiilor statistice din domeniu.
  • Coordonarea activității de colectare și editare primară prin intermediul Centrelor regionale pentru statistică în domeniul de activitate.
  • Reprezentarea BNS în raporturile cu instituțiile/organizațiile din țară și de peste hotare în domeniul său de competență.