Direcția generală metode și inovații statistice

Cuprins:

Misiunea

Direcția are misiunea de a coordona procesul de eșantionare și inferență statistică, implementarea noilor metode statistice în procesul de colectare și procesare a datelor în toate domeniile statisticii oficiale, coordonarea utilizării surselor de date administrative în procesul de producție statistică, precum și implementarea noilor tehnici și tehnologii (inclusiv utilizarea surselor de date alternative) în statistica oficială, în special, implementarea Sistemelor Informaționale Geografice, respectând caracterul științific al proceselor statistice necesar obținerii unor statistici credibile și în timp util, pentru fundamentarea politicilor și luarea deciziilor informate, pentru cercetare, prognozare și informarea generală a societății privind situația social-economică.

Funcțiile de bază:

  • Promovarea și coordonarea implementării metodelor ştiinţifice în procesul de obţinere a datelor statistice de către BNS;
  • Dezvoltarea, testarea şi implementarea noilor tehnici şi metode statistice în procesul de colectare, procesare şi diseminare a datelor statistice;
  • Coordonarea metodologică a lucrărilor ce ţin de eşantionare și inferență statistică în cadrul BNS;
  • Evaluarea calităţii datelor statistice obţinute în cadrul BNS;
  • Coordonarea şi implementarea în cadrul BNS a metodelor ce ţin de crearea şi gestionarea Sistemului Informaţional Geografic (GIS);
  • Coordonarea procesului de implementare a utilizării surselor de date administrative, inclusiv a celor alternative, în procesul de producție statistică;
  • Studierea continuă a celor mai bune practici în domeniul utilizării metodelor statistice, datelor administrative și alternative, precum și a datelor geospațiale în practica statistică pe plan mondial.