Direcția statistica nivelului de trai

Cuprins:

Misiunea

Direcţia are misiunea de a coordona procesul de colectare, procesare și diseminare a  statisticii oficiale privind nivelul de trai a populaţiei, alte statistici conexe, credibile și în timp util, necesare pentru fundamentarea politicilor și luarea deciziilor informate, pentru cercetare, prognozare și informarea generală a societății.

Funcțiile de bază:

  • Elaborarea şi implementarea medodologiilor cercetărilor statistice în domeniul  nivelului de trai a populaţiei în conformitate cu standardele internaționale și normele europene.
  • Organizarea şi lansarea cercetărilor statistice asupra gospodăriilor casnice.
  • Analiză şi diseminarea informaţiilor statistice din domeniu.
  • Coordonarea activității de colectare și editare primară prin intermediul Centrelor regionale pentru statistică în domeniul de activitate.
  • Reprezentarea BNS în raporturile cu instituțiile/organizațiile din țară și de peste hotare în domeniul său de activitate/competență