Direcția statistica comerțului exterior

Cuprins:

Misiunea

Direcția are misiunea de a contribui la dezvoltarea sistemului statistic național prin colectarea, verificarea, procesarea, validarea și diseminarea datelor statistice obiective, credibile și oportune privind comerțul exterior de mărfuri și comerțul exterior de servicii, necesare pentru fundamentarea politicilor și luarea deciziilor, pentru cercetare, prognozare și informare a societății.

Funcțiile de bază:

  • Elaborarea și implementarea metodologiilor statistice în domeniul comerțului exterior de mărfuri și comerțului exterior de servicii, armonizate cu reglementările și standardele internaționale;
  • Elaborarea statisticilor comerțului exterior de mărfuri, în baza informațiilor obținute din declarațiile vamale;
  • Organizarea cercetărilor statistice în întreprinderi pentru colectarea indicatorilor statistici care caracterizează comerțul exterior de servicii, pe baza  metodologiei avansate și a principiilor organizatorice moderne;
  • Analiza și diseminarea informațiilor statistice din domeniile vizate;
  • Coordonarea activității centrelor regionale pentru statistică (CRS) în domeniul statisticii comerțului exterior de servicii;
  • Reprezentarea BNS în raporturile cu instituțiile/organizațiile din țară și din străinătate în domeniile de competentă;
  • Elaborarea proiectelor de acte normative conform domeniilor de competentă.