Direcția statistica agriculturii și mediului

Cuprins:

Misiunea

Misiunea Direcţiei constă în organizarea şi realizarea statisticii agriculturii şi mediului pe baza metodologiei unice, adecvate celei utilizate în practica internaţională, în special a Uniunii Europene şi condiţiilor social-economice ale ţării.

Funcțiile de bază:

 • Elaborarea metodologiilor cercetărilor statistice exhaustive şi selective şi de calcul a indicatorilor statistici;
 • Organizarea şi efectuarea cercetărilor statistice exhaustive şi selective;
 • Participarea la organizarea  Recensămîntului general agricol;
 • Efectuarea calculelor în domeniile statistice: agricultură, economia vînatului, silvicultură, piscicultură, ecologie;
 • Coordonarea lucrărilor privind elaborarea și implementarea conturilor economice de mediu, efectuarea calculelor;
 • Efectuarea lucrărilor de diseminare a informaţiei;
 • Participarea la elaborarea şi implementarea clasificatoarelor şi nomenclatoarelor naţionale utilizate;
 • Participarea la elaborarea şi realizarea programelor şi strategiilor naţionale;
 • Elaborarea proiectelor hotărîrilor ale Guvernului şi pregătirea avizelor la proiecte de legi, hotărîri de Guvern, alte acte normative;
 • Asigurarea realizării statisticii regionale în domeniile agriculturii şi mediului;
 • Participarea la colaborarea BNS cu organisme internaţionale.