Direcția diseminare și comunicare

Cuprins:

Misiunea

Misiunea Direcției este dezvoltarea și îmbunătățirea activităților de diseminare, comunicare și modalităților de accesare a informațiilor statistice pentru beneficiari; asigurarea autorităților administrative centrale și locale, mass-media, precum și publicul larg cu informație statistică economică, socială și demografică în corespundere cu principiile fundamentale ale statisticii oficiale; menținerea și actualizarea site-ului web oficial al Biroului; promovarea culturii statistice, inclusiv prin intermediul rețelelor de socializare; coordonarea activității editoriale.

Funcțiile de bază:

 • Coordonarea și promovarea politicii de diseminare, implementarea procedurilor și normelor de diseminare a informațiilor și publicațiilor statistice din cadrul BNS.
 • Coordonarea activității de diseminare a informațiilor și publicațiilor statistice către beneficiarii de informație statistică.
 • Asigurarea menținerii și actualizării site-ului web oficial al Biroului și a Băncii de date statistice
 • Coordonarea și elaborarea publicațiilor statistice de sinteză.
 • Soluționarea în termen a solicitărilor de date statistice complexe, conform Programului lucrărilor statistice anual.
 • Asigurarea aplicării unor standarde și cerințe unice pentru informația de pe site-ul oficial, banca de date și publicațiile statistice în comun cu direcțiile și secțiile din cadrul Biroului.
 • Promovarea culturii statistice pentru publicul larg, comunicarea prin intermediul rețelelor de socializare, utilizând un limbaj simplu și prietenos.
 • Colaborarea și diseminarea informațiilor statistice cu/pentru organismele internaționale și alți utilizatori de peste hotare.
 • Contribuirea la îmbunătățirea comunicării interne, în special prin intermediul platformei Intranet.
 • Informarea publicului prin intermediul mass-media privind activitatea Biroului, în scopul susținerii transparenței instituției.
 • Asigurarea unui dialog proactiv cu mass-media din Republica Moldova.
 • Monitorizarea atitudinii mass-media privind activitatea BNS în vederea adoptării unor decizii corecte din partea BNS și sporirea încrederii din partea presei.
 • Consultarea conducerii și colaboratorilor BNS privind menținerea bunelor relații cu mass-media.
 • Asigurarea consultărilor instructive pentru jurnaliști privind utilizarea datelor statistice in materialele de presă.
 • Coordonarea, organizarea și desfășurarea activităților cu impact asupra publicului mass-media.