Direcția recensăminte

Cuprins:

Misiunea

Misiunea direcției constă în coordonarea activităților de desfășurare a recensămintelor populaţiei, locuinţelor și general agricole.

Funcțiile de bază:

  • Planificarea și pregătirea recensămintelor populației, locuințelor și general agricole (în continuare recensăminte);
  • Coordonarea recenzării/colectării datelor în teren cu asigurarea calității la toate etapele recensămintelor;
  • Coordonarea prelucrării, diseminării și promovării rezultatelor recensămintelor.
  • Reprezentarea BNS în raporturile cu instituțiile/organizațiile din țară și din străinătate în domeniul său de competență;