Serviciul statistica mediului

Cuprins:

Misiunea

Misiunea Serviciului constă în organizarea şi realizarea statisticii mediului în baza metodologiei unice, adecvate celei utilizate în practica internaţională, în special a Uniunii Europene şi condiţiilor social-economice ale ţării.

Funcțiile de bază:

  • Coordonarea lucrărilor privind elaborarea metodologiilor cercetărilor statistice exhaustive şi selective;
  • Organizarea şi efectuarea cercetărilor statistice exhaustive şi selective şi a calculelor;
  • Coordonarea lucrărilor privind elaborarea și implementarea conturilor economice de mediu, efectuarea calculelor;
  • Coordonarea efectuării lucrărilor de diseminare a informaţiei;
  • Participarea la elaborarea şi implementarea clasificatoarelor şi nomenclatoarelor naţionale utilizate;
  • Participarea la elaborarea şi realizarea programelor şi strategiilor naţionale, pregătirea avizelor la proiecte de legi, hotărîri de Guvern, alte acte normative;
  • Coordonarea asigurării realizării statisticii regionale în domeniul mediului;
  • Participarea la colaborarea BNS cu organisme internaţionale.